Podpořili jsme projekt Praha-Sněžka... okolo Česka

Někteří lidé v našem okolí jsou odvážnější, nebo možná šílenější než jiní. Takové lidi můžeme z různých důvodů buď odsoudit nebo podpořit. My jsme pro tu druhou variantu.

Šéfredaktor časopisu lidé&HORY Daniel Polman ve od středy 10.6. vynakládal velké množství energie do svého nového projektu, který nazval Praha-Sněžka ...okolo Česka.

Pomocí vlastních sil, chůzí a jízdou na kole, propojil 14 nejvyšších bodů všech 14 českých krajů. Začal v Praze, překonal 1 463 kilometrů, 24 273 výškových metrů a skončil na vrcholu Sněžky. A zvládl to za neuvěřitelných 98 hodin.

Smekáme!

Tuto trochu extrémní akci spojil s charitativní sbírkou na projekt Domeček plný koleček zaštítěný bezbariérovým centrem Sportem proti bariérám ve Staré Pace. Cílem projektu je vytvořit vzájemně se podporující komunitu lidí s různými handicapy, která spolu bude bydlet, pracovat a na jednom místě budou mít možnosti kulturního, společenského i sportovního vyžití.

Tento aspekt projektu se nám líbil, proto jsme se rozhodli na Domeček plný koleček také finančně přispět a podpořit tak dobrou věc.

A teď schválně? Dali byste dohromady nejvyšší vrcholy 14 českých krajů?
My se na rovinu přiznáváme, že jsme museli požádat o pomoc Google :)