Zdravý spánek a produktivita

Potřebujete zvýšit svoji kreativitu a produktivitu v práci a marně si lámete hlavu, jak toho dosáhnout? Zkuste vsadit na zkvalitnění jedné ze základních fyziologických potřeb a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Řeč je o kvalitním spánku, který podle předních vědců ovlivňuje nejen naši náladu, ale také soustředění, rozhodování, inspiraci, kreativitu a je cestou k produktivitě a aktivitě v pracovní oblasti.

Spánková deprivace jako tichý zabiják produktivity

 Chronický nedostatek spánku snižuje šanci na pracovní úspěch, a tak, pokud nedostatečně spíte, můžete být znevýhodněni oproti kolegům, kteří spí kvalitně a zdravě. Je vědecky dokázáno, že spánkový deficit se značnou mírou podepisuje na celkovém rozpočtu společností, na což poukazuje studie společnosti RAND z roku 2016. Dle studie americké firmy ztrácí kvůli spánkové deprivaci svých zaměstnanců miliardy ročně.


  Deprivace   Pokles tržeb

 Proč je zdravý spánek důležitý?

       Jak jistě víte, je doporučováno spát alespoň šest až sedm hodin denně, aby tělo mělo prostor k regeneraci a šanci projít fázemi a stádii spánku. Na základě vědeckých poznatků můžeme rozlišovat dvě základní fáze spánku, které se výrazným způsobem podepisují na hloubce a kvalitě našeho spánku. První fáze spánku bývá označována jako NREM fáze a tvoří ji 4 základní stádia. Druhá fáze bývá nazývána REM fází, tedy hlubokým spánkem. Při nízkém počtu naspaných hodin se podíl REM spánku snižuje, což se negativně podepisuje na lidské paměti, koncentraci a produktivitě.

 Paměť    Produktivita 

Jak dosáhnout kvalitního spánku?

Lidský spánek je narušován při užívání elektronických technologií v ložnici těsně před spaním. Modré světlo, jež je z elektrotechnických zařízení vysíláno, snižuje hormon melatonin zajišťující ospalost a navození spánku. Lidské tělo produkuje melatonin kolem osmé až deváté hodiny večerní, přičemž nejvyšší hladiny dosahuje v polovině našeho spánku. S blížícím se ránem produkce hormonu klesá a během dne k jeho tvorbě nedochází. Pokud tedy chcete dosáhnout zdravého spánku, snažte se zamezit práci na elektrotechnických zařízeních v ložnici.  

 Vedle výše zmíněných faktorů hraje při dosažení kvalitního a zdravého spánku podstatnou roli prostředí, v němž spíme, a matrace, kterou používáme. Spánek představuje nepostradatelnou část našeho dne, z toho důvodu je pohodlná a správná matrace základním krokem k dosažení zdravého a kvalitního spánku a k lepším pracovním výkonům. Adekvátně zvolený typ matrace se pozitivním způsobem podepisuje na kvalitě, hloubce a délce našeho spánku a přispívá k pracovní produktivitě a lepší pracovní výkonnosti.