Spánkové dluhy byste měli splácet včas

To, že je potřebné dostatečně spát, ví v podstatě každý, ovšem nedá se říci, že by tuto zásadu každý dodržoval.

Je jasné, že někdy to prostě nejde. Ovšem najde se spousta lidí, kteří si často nedokážou uspořádat svůj denní program tak, aby měli spánku dostatek. Mnozí s představou, že méně spánku jim poskytne více času, sedí dlouho do noci u počítače, u televize, nad prací či učením a na spánek si vyhradí třeba jen 5 hodin. Problém je, že takto nevědomky hazardují se svým zdravím!

Spánková deprivace

Spánková deprivace, čili nedostatek spánku, se někdy používá jako forma nátlaku či mučení a ne nadarmo. Lidé bez možnosti dostatečného spánku totiž postupně upadají do letargie, depresí, obtížně se soustředí a ztrácí smysl pro orientaci. Může také dojít k halucinacím, třesu rukou a poruchám řeči. Je tedy pochopitelné, že například teroristé nebo totalitární policie těchto poznatků využívá. Méně pochopitelné však je, že se někteří z nás dobrovolně mučí sami.

Vědci spánkovou deprivaci studovali a došli k závěrům, že v případě více než 17 hodin bez spánku se tělo chová jako s 0,5 promile alkoholu v krvi. V případě, že probdíte celou noc, Vaše reakční doba se zdvojnásobí a mnohem rychleji se dostavuje únava i při běžných činnostech.

Spánkovou deprivací se zabývali vědci i při výzkumech na krysách a prokázali, že v případě 2 týdnů bez spánku docházelo k naprostému vyčerpání a následné smrti. Přesto i lidé takto dělají pokusy na sobě. Nejdéle zaznamenaná doba bez spánku je 264 hodin, což odpovídá 11 dnům. Zdravý člověk by měl bez spánku teoreticky přežít 8-10 dnů, ale raději to nezkoušejte…

Důležitost spánkové hygieny

Málokdo dokáže dlouhodobě vydržet tak, aby spal méně než 7 hodin denně, přestože například slavný americký vynálezce T.A. Edison tvrdil, že spánek delší než 5 hodin je luxus. Samozřejmě pokud se nárazově dostanete do spánkového dluhu, další noc se s tím Váš organismus vypořádá. Dlouhodobě ale nedostatek spánku způsobuje větší náchylnost k onemocněním fyzického i psychického rázu a dokonce se spekuluje o spojitosti nedostatku spánku a vzniku rakoviny.

Je tedy důležité věnovat svému spánku pozornost. Vhodné je 3-4 hodiny před spaním nejíst těžká jídla, nesportovat a nestresovat se. Výzkumy amerického vědce Joshuy Gooleyho dokonce ukazují, že na kvalitu spánku má neblahý vliv i vystavení umělému světlu. A co tedy dělat před spaním? Zkuste například procházku na čerstvém vzduchu.